Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Γραμματείς του Δήμου Δωρίδος

Υπάλληλοι που θα ασκούν γραμματειακή υποστήριξη στα συμβούλια δημοτικών κοινοτήτων και τοπικών κοινοτήτων καθώς και στους εκπροσώπους τοπικών κοινοτήτων του Δήμου, ως εξής: ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δ.Ε.ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 1) Στην Τ.Κ. Ερατεινής τη Λύτρα Χρυσάνθη , υπάλληλο ΠΕ 2) Στην Τ.Κ. Τολοφώνος την κ. Τσόκα Γεωργία , υπάλληλο ΤΕ 3) Στην Τ.Κ. Μηλέας την κ. Τσόκα Γεωργία , υπάλληλο ΤΕ 4) Στην Τ.Κ. Μακρινής την κ. Τσόκα Γεωργία , υπάλληλο ΤΕ 5) Στην Τ.Κ. Πανόρμου την κ. Λύτρα Χρθσάνθη, υπάλληλο ΠΕ 6) Στην Τ.Κ. Καλλιθέας τον κ. Ζωητό Αθανάσιο , υπάλληλο ΔΕ1 7) Στην Τ.Κ. Γλυφάδας την κ. Δούκα Θεοδώρα , υπάλληλο ΔΕ1 8) Στην Τ.Κ. Τριζονίων την κ. Δούκα Θεοδώρα , υπάλληλο ΔΕ1 9) Στην Τ.Κ. Ελαίας τον κ. Αθανάσιο Ζωητό , υπάλληλο ΔΕ1 Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 1) Στην Τ.Κ.Λιδωρικίου τονκ. Τσώνο Θεόδωρο , υπάλληλο ΠΕ 2) Στην Τ.Κ. Διακοπίου τον κ. Γεώργιο Κελαϊδώνη , υπάλληλο ΔΕ1 3) Στην Τ.Κ. Πενταπόλεως τηνκ. Μπρούμα κων/να , υπάλληλο ΔΕ1 4) Στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου τον κ. Σταθόπουλο Ιωάννη , υπάλληλο ΔΕ1 5) Στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς τον κ. Κοκμοτό Δημήτριο , υπάλληλο ΔΕ1 6) Στην Τ.Κ. Σωταίνης τον κ Κοκμοτό Δημήτριο , υπάλληλο ΔΕ1 7) Στην Τ.Κ. Βραΐλας τον κ. Κοκμοτό Δημήτριο , υπάλληλο ΔΕ1 8) Στην Τ.Κ. Δάφνου τον κ. Τσώνο Θεόδωρο , υπάλληλο ΠΕ 9)Στην Τ.Κ. Κονιάκου τον κ. Τσώνο Θεόδωρο , υπάλληλο ΠΕ 10)Στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου τον κ. Τσώνο Θεόδωρο , υπάλληλο ΠΕ 11)Στην Τ.Κ. Καρουτών την κ. Μπρούμα Κων/να , υπάλληλο ΔΕ1 12)Στην Τ.Κ. Περιθεώτισας την κ. Μπρούμα Κων/να , υπάλληλο ΔΕ1 13) Στην Τ.Κ. Στύλιας την κ. Μπρούμα Κων/να , υπάλληλο ΔΕ1 14 Στην Τ.Κ. Αβόρου, τον κ. Σταθόπουλο Ιωάννη , υπάλληλο ΔΕ1 15) Στην Τ.Κ. Δωρικού , τον κ. Σταθόπουλο Ιωάννη, υπάλληλο ΔΕ1 16) Στην Τ.Κ. Συκέας , τον κ. Κελαηδώνη Γεώργιο, υπάλληλο ΔΕ1 17) Στην Τ.Κ. Καλλίου , τον κ. Κελαηδώνη Γεώργιο , υπάλληλο ΔΕ13) Στην Τ.Κ. Στύλιας την κ. Μπρούμα Κων/να , υπάλληλο ΔΕ1 Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 1) Στην Τ.Κ. Ψηλού Χωριού την κ. Νικολέττου Φωτεινή ,υπάλληλο ΔΕ-1 2) Στην Τ.Κ. Τρίστενου την κ. Νικολέττου Φωτεινή , υπάλληλο ΔΕ-1 3) Στην Τ.Κ. Διχωρίου την κ. Νικολέττου Φωτεινή , υπάλληλο ΔΕ-1 4) Στην Τ.Κ. Πενταγιούς την κ. Νικολέτου Φωτεινή, υπάλληλο ΔΕ-1 5) Στην Τ.Κ. Κερασιάς την κ. Νικολέττου Φωτεινή , υπάλληλο ΔΕ-1 6) Στην Τ.Κ. Αρτοτίνας τον κ. Λύρη Δήμο , υπάλληλο ΔΕ-1 7) Στην Τ.Κ. Ζοριάνου τον κ. Ιωάννη Ανδρεόπουλο , υπάλληλο ΔΕ-1 8) Στην Τ.Κ. Αλποχωρίου τον κ. Ιωάννη Ανδρεόπουλο, υπάλληλο ΔΕ-1 9) Στην Τ.Κ. Κουπακίου τον κ. Ιωάννη Ανδρεόπουλο , υπάλληλο ΔΕ1 10) Στην Τ.Κ. Περιβολίου , τον κ. Ιωάννη Ανδρεόπουλο , υπάλληλο ΔΕ1 11) Στην Τ.Κ. Κριατσίου, τον κ. Λύρη Δήμο , υπάλληλο ΔΕ1 12) Στην Τ.Κ. Κοκκίνου , τον κ. Λύρη Δήμο , υπάλληλο ΔΕ1 13) Στην Τ.Κ. Κροκυλείου, τον κ. Λύρη Δήμο , υπάλληλο ΔΕ1 Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1) Στην Τ.Κ. Ευπαλίου την κ. Πενταγιώτη Παναγιώτα , υπάλληλο ΔΕ1 2) Στην Τ.Κ. Καστρακίου την κ. Ζωητάκη Πηνελόπη, υπάλληλο ΔΕ1 3) Στην Τ.Κ. Κλήματος τον κ. Μόραλη θεόδωρο , υπάλληλο ΔΕ1 4) Στην Τ.Κ. Μαλαμάτων τον κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο, υπάλληλο ΔΕ1 5) Στην Τ.Κ. Μανάγουλης την κ. Καραδήμα Ελένη , υπάλληλο ΔΕ1 6) Στην Τ.Κ. Μαραθιά τον κ. Φλώρο Κων/νο υπάλληλο ΔΕ1 7) Στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου τον κ. Ανδρεόπουλο Ιωάννη υπάλληλο ΔΕ1 8) Στην Τ.Κ. Ποτιδανείας την κ. Μηλιώνη Παρθενία υπάλληλο ΔΕ1 9) Στην Τ.Κ. Σεργούλας την κ. Μπαουστάνου Ιωάννα υπάλληλο ΔΕ1 10) Στην Τ.Κ. Τρικόρφου την κ. Μπομποτά Βασιλική υπάλληλο ΔΕ1 11) Στην Τ.Κ. Φιλοθέης την κ. Πανουργιά Σπυριδούλα υπάλληλο ΔΕ1 12) Στην Τ.Κ. Δροσάτου την κ. Καραδήμα Ελένη, υπάλληλο ΔΕ1 13) Στην Τ.Κ. Τειχίου την κ. Μηλιώνη Παρθενία, υπάλληλο ΔΕ1 14) Στην Τ.Κ. Παλαιοξαρίου τον κ. Μόραλη Θεόδωρο υπάλληλο ΔΕ1 15) Στην Τ.Κ. Πύργου την κ. Πανουργιά Σπυριδούλα υπάλληλο ΔΕ1 Στους ανωτέρω υπαλλήλους ανατίθεται η τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις των τοπικών συμβουλίων, καθώς και κατά τις συνελεύσεις κατοίκων της τοπικής κοινότητας κατ’ άρθρο 85 Ν.3852/2010 και θα τους καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση (με ανώτατο όριο 20 ώρες μηνιαίως), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η παρούσα απόφαση καταργεί οποιαδήποτε προηγούμενή της. . Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ /

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου